ประกาศข่าวทั้งหมด
2014-01-08

เรียน      สมาชิกเว็บออนไลน์ "www.csopayment.com" 


ทางบริษัท ซีเอสโอ เซอร์วิส จำกัด ขอเรียนแจ้งสมาชิกที่ต้องการหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย สามารถแจ้งความจำนงค์ที่ช่องทาง ดังนี้ 
1. อีเมล์ admin@csopayment.com 
2. ผ่านระบบ ที่เมนู "รับแจ้งปัญหา"

พร้อมระบุรายละเอียด ดังนี้
1. ชื่อ-นามสกุล
2. หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
3. ที่อยู่ ตามบัตรประชาชน
4. ที่อยู่ สำหรับการจัดส่ง

ให้สมาชิกแจ้งภายในวันที่ 31 มกราคม 2557 เวลา 20.00 น. เท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ซีเอสโอ เซอร์วิส จำกัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Call Center: 0-2501-5419-20 
โทรสาร: 02-501-5718 
อีเมล์: admin@csopayment.com 
สายด่วน:  AIS 08-4543-2844  DTAC 08-7321-7582  TRUE 08-3811-8191
ติดต่อเจ้าหน้าที่เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-19.00 น. 
เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30-18.00 น. 
ฉุกเฉินนอกเวลาทำการติดต่อ: 08-6095-9461

บริษัท ซีเอสโอ เซอร์วิส จำกัด | CSO Service Co.,Ltd.

100/8 หมู่ 1 ซอย ติวานนท์ 56 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
Call Center: 0-2583-2844 โทรสาร: 02-501-5718 อีเมล์: admin@csopayment.com สายด่วน:08-4543-2844 08-7321-7582 08-3811-8191
@CSOSERVICE (ต้องมีเครื่องหมาย @ ข้างหน้า)
ติดต่อเจ้าหน้าที่เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น. เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9.00-18.00 น.
Copyright © 2005-2013 CSO Service Co.,Ltd. Allrights Reserved.