ประกาศข่าวทั้งหมด
2016-01-22

Web: csopayment ชื่อเรื่อง การขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2558

เรียน สมาชิกเว็บออนไลน์ www.csopayment.com ทุกท่าน

           เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของกรมสรรพากร ทางบริษัท ซีเอสโอ เซอร์วิส จำกัด ขอเรียนแจ้งสมาชิกที่ต้องการหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร? ของเงินได้ประจำปี 2558 ให้กับสมาชิกทุกท่านที่ได้รับค่าคอมมิชชั่นจากบริษัทฯ เนื่องจากถือว่าเป็นรายได้ส่วนหนึ่งซึ่งท่านสามารถนำหนังสือรับรองฯ ฉบับนี้ไปเป็นเอกสารประกอบการยื่นภาษีรายได้บุคคลธรรมดา รวมกับรายได้อื่นๆ ของท่านต่อไป

สมาชิกสามารถแจ้งความจำนงค์ที่ช่องทาง ดังนี้

   1. อีเมล์ info@topupeasy.com
   2. ผ่านระบบออนไลน์ ที่เมนู "แจ้งปัญหาการใช้งาน"

พร้อมระบุรายละเอียด ดังนี้
   1. คำนำหน้านาม + ชื่อ-นามสกุล
   2. หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
   3. ที่อยู่ ตามบัตรประชาชน
   4. ที่อยู่ สำหรับการจัดส่งเอกสาร

ให้สมาชิกแจ้งภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เท่านั้น
หมายเหตุ : บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือรับรองฯ ดังกล่าว ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ท่านให้ไว้กับบริษัทค่ะ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ซีเอสโอ เซอร์วิส จำกัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Call Center: 0-2583-2844
อีเมล์: info@topupeasy.com
สายด่วน: AIS 08-4543-2844 DTAC 08-7321-7582 TRUE 08-3811-8191
ติดต่อเจ้าหน้าที่เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-19.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30-18.00 น.
ฉุกเฉินนอกเวลาทำการติดต่อ: 08-6095-9461

ทีมงาน CSO Service
บริษัท ซีเอสโอ เซอร์วิส จำกัด


บริษัท ซีเอสโอ เซอร์วิส จำกัด | CSO Service Co.,Ltd.

100/8 หมู่ 1 ซอย ติวานนท์ 56 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
Call Center: 0-2583-2844 โทรสาร: 02-501-5718 อีเมล์: admin@csopayment.com สายด่วน:08-4543-2844 08-7321-7582 08-3811-8191
@CSOSERVICE (ต้องมีเครื่องหมาย @ ข้างหน้า)
ติดต่อเจ้าหน้าที่เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น. เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9.00-18.00 น.
Copyright © 2005-2013 CSO Service Co.,Ltd. Allrights Reserved.