ทำความรู้จักกับ SSL Certificates
 
           ความหมายของ SSL Certificate หรือ เรียกกันสั้นๆว่า SSL ย่อมาจาก Secure Socket Layer Protocol คือ เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกหรืออนุมัติโดย CA (Certificates Authority) ซึ่งเครื่องหมายเหล่านี้ จะเป็นการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย SSL ซึ่ง CA (Certificates Authority) จะอนุมัติมอบให้แก่เว็บไซต์เพื่อยืนยัน การมี ตัวตนของเจ้าของเว็บไซต์นั้นๆและเพื่อเป็นการยืนยันความสมบูรณ์ด้วยการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อยืนยัน ความสมบูรณ์ด้วยการ เข้า รหัสข้อมูล


ทำไมถึงต้องใช้ SSL Certificates ?
 
       สาเหตุที่จำเป็นต้องมีระบบ SSL Certificates เนื่องด้วยปัจจุบัน Internet ได้กลายเป็นส่วนสำคัญของ การติดต่อสื่อสาร และยังเป็นสื่อหลักในการทำธุรกิจ การค้า และธุรการต่างๆ เนื่องจากมีความสะดวกและ รวดเร็ว ดังนั้นการเรียกดู การเข้าใช้งาน การรับ-ส่งข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ผ่านระบบ Internet อาจเกิดช่องโหว่ ได้ หากไม่มีการจัดเก็บข้อมูลสำคัญดังกล่าวด้วยระบบ รักษาความปลอดภัยที่ดีพอ เพราะปัจจุบันมี Hacker จำนวนไม่น้อยที่คอยจ้องขโมยข้อมูลสำคัญๆ บนระบบอินเตอร์เน็ต
       การเข้ารหัสข้อมูลผ่าน SSL จึงเป็นส่วนสำคัญ ที่จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจในความปลอดภัยให้ทั้ง เจ้าของเว็บไซต์และผู้ใช้งานเว็บไซต์ด้วย ซึ่งระบบ SSL จะทำให้ การรับส่งข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลบัตรเครดิต Password รหัสผ่านต่าง ๆ ไม่ถูกเปิดเผย หรือถูกขโมยได้สร้างความ ปลอดภัยให้กับผู้ใช้งาน
       บริการนี้เหมาะสำหรับเว็บไซต์ Ecommerce (ขายของออนไลน์) ที่มีการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต , เว็บไซต์การเงิน การธนาคาร และเว็บไซต์ที่ให้ความสำคัญในการรับ - ส่งข้อมูลสูง มีระบบ Login Username & Password เช่น Web E-Mail , Intranet , เว็บที่มีข้อมูลสำคัญ , ขัอมูลที่เป็นความลับที่ต้องการความ ปลอดภัยสูง หรือการใช้งานภายในองค์กร เป็นต้น


         ถึงอย่างรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของสมาชิกถือเป็นข้อมูลเฉพาะส่วนบุคคล เพื่อความปลอดภัยของบัญชีสมาชิกผู้เป็น เจ้าของมีหน้าที่รักษาไว้เป็นความลับเสมอ จึงไม่ควรนำไปเปิดเผยกับบุคคลอื่น หรือบันทึกอัตโนมัติไว้บนโปรแกรมต่างๆ

หากรหัสผ่าน มีความง่ายต่อการเดา ควรเปลี่ยนทุกเดือนเป็นอย่างน้อย

Csopayment